ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗ & ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Μητροπόλεως 26, 546 24 Θεσσαλονίκη

T   2310 241.628 / 274.924

F   2310 280.282

E   info@paul.gr